برنامه بعدی

بیان لطائف قرآنی : حجت الاسلام زندیه | سخنران : حجت الاسلام و المسلمین حسینی قمی | با مداحی : برادران میثم مطیعی و محمد یزد خواستی ( از اصفهان )