میثم مطیعی

مداحی جلسه هفتگی ۱۳۹۵/۱۰/۱۲
مداحی جلسه هفتگی ۱۳۹۵/۱۰/۱۲
مناجات: فرازهایی از مناجات های شهید مهدی امینی از شهدای دانشجوی دانشگاه امام صادق علیه السلام | برادر میثم مطیعی
دعای مکارم الاخلاق - بخش دوم | برادر میثم مطیعی
دعای پایانی مراسم | برادر میثم مطیعی

افزودن دیدگاه جدید