میثم مطیعی

کاربرگ ثبت‌نام خادم افتخاری هیأت میثاق با شهدا
کاربرگ ثبت‌نام خادم افتخاری هیأت میثاق با شهدا

لطفا تمام سوالات را با دقت و کامل پاسخ دهید. (اطلاعات شما نزد هیأت میثاق با شهدا به طور کامل محفوظ می باشد.)

مشخصات
زمینه های فعالیت
در صورت امکان پس از انتخاب هر یک از موارد زیر در قسمت توضیحات میزان تسلط و مهارت خود را شرح دهید.
سایر
درصورت امکان رزومه کاری و نمونه کار خود را در این قسمت بارگزاری نمایید(در صورت داشتن سایت، نشانی آن را ثبت نمایید):