میثم مطیعی

شب دوم اربعین ۱۳۹۶
شب دوم اربعین ۱۳۹۶
روضه: مگیر از زائرانت لحظه ای فیض زیارت را | برادر وحید نادری
زمزمه: از ستون های جاده اگر جا ماندم | برادر وحید نادری
زمینه: شبای جمعه تا حرم زیباش می پریم | برادر وحید نادری
واحد: ای زمین دعا کن آسمون بباره | برادر وحید نادری
شور: کاشکی شبیه جون من روسفید بشم | برادر وحید نادری
مناجات: چه غصه ها که نخوردم برای غیبت تو | برادر وحید نادری
فرازهایی از وصیت نامه سردار شهید محمد علی شاه مرادی | برادر وحید نادری

افزودن دیدگاه جدید