میثم مطیعی

مداحی جلسه هفتگی ۱۳۹۶/۰۸/۲۸
مداحی جلسه هفتگی ۱۳۹۶/۰۸/۲۸
روضه: غریب الغربا نیستی امروز غریب | برادر وحید نادری
زمزمه: بیرق مشکی برو به امید دیدار | برادر وحید نادری
زمینه: عطر عاشقی میاد از حوالی حرم | برادر وحید نادری
واحد: از نجف رسیدم پیش تو رضا جان | برادر وحید نادری
شور: عشق اربابم حسین آبروی عالمه | برادر وحید نادری
نجوا: هیچکس مثل تو بی زوار نیست | برادر وحید نادری
فرازهایی از وصیت نامه شهید امیرحسین صبوری | برادر وحید نادری

افزودن دیدگاه جدید