میثم مطیعی

مداحی شب سوم اربعین عمود ۷۲۸
مداحی شب سوم اربعین عمود ۷۲۸
روضه:آقا تا اینجا منو آوردی | برادر میثم مطیعی
روضه: افتاده ایم در گذر اربعین تو...| برادر میثم مطیعی
زمزمه:حسین جان ای آبروی دو عالم | برادر میثم مطیعی
زمینه: اربعین شد و هوایی ام | برادر میثم مطیعی
شور: با دعای خیر النساء،با اذن حضرت رضا | برادر وحید نادری
شور: ذکر یا رضا دارم به دل پریشونم | برادر میثم مطیعی
روضه: بهشت جلوه ای از کربلای توست حسین | برادر میثم مطیعی

افزودن دیدگاه جدید