میثم مطیعی

مداحی شب اول مراسم فاطمیه اول
مداحی شب اول مراسم فاطمیه اول
روضه: رفیقان بیایید بیایید | برادر وحید نادری
زمزمه: مرتضی تنها امیرالمؤمنین | برادر وحید نادری
دم آغازین: آئین فاطمه ست شهیدانه زیستن | برادر وحید نادری
زمینه: مدینه گریه هایت را نفهمید | برادر وحید نادری
واحد: هنوز یادمه خنده هاتو | برادر وحید نادری
واحد: دلا بیا به سرای علی سری بزنیم
شور: ما در دو جهان فاطمه جان دل به تو بستیم
نجوا: تو مادر آبی، پسرت آب حیات | برادر وحید نادری
زندگی نامه بانوی شهید نسرین افضل | برادر وحید نادری
فرازهایی از وصبت نامه بانوی شهیده نسرین افضل | برادر وحید نادری

افزودن دیدگاه جدید