میثم مطیعی

مداحی شب دوم مراسم فاطمیه اول
مداحی شب دوم مراسم فاطمیه اول
روضه: شهیدان بخوانید بخوانید
دم آغازین: آئین فاطمه ست شهیدانه زیستن
روضه پایانی: اسماء بریز آب روان
زندگی نامه بانوی شهیده زینب کمایی
وصیت نامه بانوی شهیده زینب کمایی

افزودن دیدگاه جدید