میثم مطیعی

مداحی شب سوم مراسم فاطمیه اول
مداحی شب سوم مراسم فاطمیه اول
روضه: رفیقان بسوزیم بباریم | برادر وحید نادری
زمزمه: مادرم تنها گذاشتی زینبو | برادر وحید نادری
دم آغازین: آئین فاطمه ست شهیدانه زیستن | برادر وحید نادری
زمینه: آمد سائل ای سوره ی هل اتی | برادر وحید نادری
واحد: چکیده ز چشم علی اشک | برادر وحید نادری
زمینه: مدینه گریه هایت را نفهمید | برادر وحید نادری
شور: کربلا آخر دنیامه
زمزمه پایانی: يا من بَدَا في کُل ِ ضِلع ٍ کَسرُها أُمَّ أَبيها | برادر وحید نادری
زندگی نامه شهید محمدعلی رحیمی | برادر وحید نادری
دستنوشته شهید محمدعلی رحیمی | برادر وحید نادری

افزودن دیدگاه جدید