میثم مطیعی

مداحی جلسه هفتگی ۱۳۹۶/۱۱/۲۲
مداحی جلسه هفتگی ۱۳۹۶/۱۱/۲۲
روضه: خوش آن روزی که مادر خانه بود | برادر میثم خسروی
زمزمه: علی شکست با رفتن تو | برادر میثم خسروی
زمینه: رفتی ای حصن حصینم ای پناه عالمم | برادر میثم خسروی
واحد: یار غریب تو منم یا علی | برادر میثم خسروی
واحد: پای این پرچم تا آخر می مانیم
شور: ای آبروی هر دو جهان لبیک
مناجات: بیا که باغ پر از عطر دلربای توست | برادر میثم خسروی
فرازی از زندگی نامه شهیده سیده طاهره هاشمی | برادر میثم خسروی
انشای شهیده سیده طاهره هاشمی | برادر میثم خسروی

افزودن دیدگاه جدید