میثم مطیعی

لهوف ( ترجمه )
لهوف ( ترجمه )

کتاب لُهوف که مَلهوف علی قَتلی الطُفوف هم گفته شده یکی از منابع مهم و کهن واقعهٔ عاشورا و تاریخ زندگانی امام حسین(علیه السلام)،  نوشته ابوالقاسم رضی الدین علی بن موسی معروف به سید بن طاووس است.

فایل متنی: 

افزودن دیدگاه جدید