میثم مطیعی

درس اخلاق "خودشناسی و خداشناسی"
درس اخلاق "خودشناسی و خداشناسی"

باسمه تعالی عظم شأنه

بنا به در خواست شمار قابل توجهی از مخاطبین گرامی مبنی بر قرار دادن صوت دروس اخلاق عملی حضرت آیت الله مهدوی کنی (ره)،

در ذیل صوت یک  جلسه  اخلاق استاد معظم حضرت آیت الله مهدوی کنی (ره) در تبین خودشناسی و خداشناسی برای استفاده مخاطبین گرانقدر بازنشر داده شده است.

 

افزودن دیدگاه جدید