میثم مطیعی

درس اخلاق "آداب تعلیم و تربیت"
درس اخلاق "آداب تعلیم و تربیت"

باسمه تعالی عظم شأنه

بنا به در خواست شمار قابل توجهی از مخاطبین گرامی مبنی بر قرار دادن صوت دروس اخلاق عملی حضرت آیت الله مهدوی کنی(ره)،

در ذیل ، صوت یک جلسه از دروس اخلاق استاد معظم حضرت آیت الله مهدوی کنی (ره) پیرامون موضوع آداب تعلیم و تربیت برای استفاده مخاطبین گرانقدر بازنشر داده شده است.

افزودن دیدگاه جدید