میثم مطیعی

درس اخلاق "گناهان زبان"
درس اخلاق "گناهان زبان"

باسمه تعالی عظم شأنه

بنا به در خواست شمار قابل توجهی از مخاطبین گرامی مبنی بر قرار دادن صوت دروس اخلاق عملی حضرت آیت الله مهدوی کنی(ره)،

در ذیل صوت یک جلسه از دروس اخلاق استاد معظم حضرت آیت الله مهدوی کنی (ره) پیرامون موضوع گناهان زبان برای استفاده مخاطبین گرانقدر بازنشر داده شده اس

افزودن دیدگاه جدید