میثم مطیعی

درس اخلاق "گناهان کبیره"
درس اخلاق "گناهان کبیره"

باسمه تعالی عظم شأنه

بنا به در خواست شمار قابل توجهی از مخاطبین گرامی مبنی بر قرار دادن صوت دروس اخلاق عملی حضرت آیت الله مهدوی کنی(ره)،

در ذیل صوت بک جلسه از دروس اخلاق استاد معظم حضرت آیت الله مهدوی کنی (ره) پیرامون موضوع  گناهان کبیره برای استفاده مخاطبین گرانقدر بازنشر داده شده است.

افزودن دیدگاه جدید