میثم مطیعی

گلچین مداحی فاطمیه | به تفکیک سبک | سالهای ۹۳-۸۹
گلچین مداحی فاطمیه | به تفکیک سبک | سالهای ۹۳-۸۹

گلچین مداحی فاطمیه (اول و دوم ) - هیأت میثاق با شهدا ، هیأت شهدای گمنام و... | از سال ۸۹ تا فروردین ۹۳ 

...............................................

۱. روضه و مقتل          برای مشاهده  و دانلود    اینجا  کلیک کنید.

۲. زمینه                    برای مشاهده و دانلود      اینجا     کلیک کنید.

۳. واحد و واحد تند              برای مشاهده و دانلود      اینجا     کلیک کنید.

۴. شور ، دم پایانی و نوا          برای مشاهده و دانلود    اینجا     کلیک کنید.

۵. نجوا و شعر پایانی                 برای مشاهده و دانلود    اینجا      کلیک کنید.

افزودن دیدگاه جدید