میثم مطیعی

مداحی فاطمیه اول و دوم سال ۹۳-۹۴ (۱۴۳۶ه.ق)
مداحی فاطمیه اول و دوم سال ۹۳-۹۴ (۱۴۳۶ه.ق)

مداحی فاطمیه اول و دوم سال ۹۳-۹۴ (۱۴۳۶ه.ق) | اسفند ۹۳ و فروردین ۹۴

..............................

- برای دریافت مداحی شب اول فاطمیه ۹۳ (اسفند ۹۳) اینجـا  را کلیک کنید.

 

- برای دریافت مداحی شب دوم فاطمیه ۹۳ (اسفند ۹۳) اینجـا  را کلیک کنید.

 

- برای دریافت مداحی شب سوم فاطمیه ۹۳ (اسفند ۹۳) اینجـا را کلیک کنید.

 

- برای دریافت مداحی جلسه هفتگی ۹۳/۱۲/۱۷ (اسفند ۹۳) اینجـا  را کلیک کنید.

 

- برای دریافت مداحی جلسه هفتگی ۹۳/۱۲/۲۴ (اسفند ۹۳) اینجـا را کلیک کنید.

 

- برای دریافت مداحی فاطمیه دوم | فروردین ۹۴ (۱۴۳۶ ه.ق) | هیأت شهدای گمنام و حسینیه امام خمینی ره و حرم مطهر رضوی اینجــا را کلیک کنید.

 

 

 

 

افزودن دیدگاه جدید