جلسه هفتگی سه شنبه | ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
جلسه هفتگی سه شنبه | ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
1398/01/27
عکس های این مجلس
صوت های این مجلس
  لطائف قرآنی - حجت الاسلام و المسلمین فقیه ایمانی
  4.95 MB
  سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین سرلک - حجت الاسلام و المسلمین سرلک
  24.51 MB
  مدح : خداعجب پسری داده بر امام حسین | برادر یعقوبی - برادر محمدیعقوبی
  7.35 MB
  مدح : لیلا در آغوش سحر،شمس الضحی آورده ای | برادر یعقوبی - برادر محمدیعقوبی
  5.44 MB
  سرود : اللهم صل علی علی بن الحسین | برادر رئیسیان - برادر امیرمحمد رئیسیان
  4.39 MB
  مدح : شاه امروز آفریده شاهکار دیگری | برادر رئیسیان - برادر امیرمحمد رئیسیان
  7.38 MB
  مدح : گوش دنیا پس از این غرق اذان خواهدشد | برادر یعقوبی - برادر محمدیعقوبی
  9.59 MB
  رجزخوانی : سپاه کشور ایران ما سپاه خداست | برادر یعقوبی - برادر محمدیعقوبی
  4.11 MB