جلسه هفتگی سه شنبه | ۱۶ بهمن ۱۳۹۷
جلسه هفتگی سه شنبه | ۱۶ بهمن ۱۳۹۷
1397/11/16
عکس های این مجلس
صوت های این مجلس
  روضه: تو میدانی که ما پروانه ها مدیون زهرائیم - برادر امیر مهدی رئیسیان
  7.47 MB
  شور: ما در دو جهان فاطمه جان دل به تو بستیم، محبان تو هستیم - برادر سجاد خسروآبادی
  1.86 MB
  واحد: مرو از کنارم نگارم، بری میمیرم - برادر سجاد خسروآبادی
  9.18 MB
  واحدتند: هرکه با زهراست احساس سخاوت می کند - برادر امیر مهدی رئیسیان
  4.58 MB
  شور: وصلی الله علی الباکین علی الحسین - برادر امیر مهدی رئیسیان
  3.63 MB
  شور: از تو یاحسین دل نمی کنم - برادر امیر مهدی رئیسیان
  2.48 MB
  شور: باز اومدم مادر مدد - برادر امیر مهدی رئیسیان
  1.21 MB