جلسه هفتگی سه شنبه | ۲۰ فروردین ۱۳۹۸
جلسه هفتگی سه شنبه | ۲۰ فروردین ۱۳۹۸
1398/01/20
عکس های این مجلس
صوت های این مجلس
  مدح : بوی گل از سپیده می آید،اشک شوق از دو دیده می آید - حاج محمد یزدخواستی
  9.22 MB
  مدح : یا رب مبارک باد این عیدمعیّن - حاج محمد یزدخواستی
  10.85 MB
  سرود : ای چشمه متصل به دریا اهلا و سهلا - حاج محمد یزدخواستی
  6.82 MB
  سرود : پسر شیرخدا اومده؛قمرکرب و بلا اومد - حاج محمد یزدخواستی
  4.67 MB