جلسه هفتگی سه شنبه | ۲۱ اسفند ۱۳۹۷
جلسه هفتگی سه شنبه | ۲۱ اسفند ۱۳۹۷
1397/12/21
عکس های این مجلس
صوت های این مجلس
  روضه: مرد صحرایی و با تو شوق باران همسفر - برادر وحید نادری
  11.66 MB
  زمینه: السلام ای شفیع دارُ البقاء - برادر سید علی حسینی
  7.00 MB
  شور: حسین برات ناله میزنم،گریه میکنم - برادر سید علی حسینی
  4.01 MB
  دم: وصلی الله علی الباکین علی الحسین - برادر سید علی حسینی
  4.01 MB