جلسه هفتگی سه شنبه | ۳۰ بهمن ۱۳۹۷
جلسه هفتگی سه شنبه | ۳۰ بهمن ۱۳۹۷
1397/11/30
عکس های این مجلس
صوت های این مجلس
  روضه: پیش پای دوست سر افتاد اما سر بلند - برادر سید علی حسینی
  9.55 MB
  زمینه: شبیه بی بی ام البنین تو زندگیمونند - برادر سید علی حسینی
  5.35 MB
  تک: و صلی الله علی الباکین - برادر سید علی حسینی
  2.87 MB
  شور: یا کاشف الغم یا حسین علیه السلام - برادر سید علی حسینی
  4.63 MB
  مناجات: بر خاک راه خود نظر کردی طلا شد - برادر سید علی حسینی
  2.43 MB