پخش زنده هیأت میثاق با شهدا

عزاداری فاطمیه (۱۷ الی ۲۱ دی‌ماه) - ساعت ۱۹:۳۰